Search Suggest

Bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2021 Đà Nẵng

Bài thu hoạch chính trị hè 2021 là văn bản được đúc kết lại những nội dung người học đã tiếp nhận được thông qua việc nghiên cứu tài liệu về... Qua bài thu hoạch này người viết thể hiện được vốn kiến thức nền của cá nhân cũng như năng lực tư duy, sáng tạo, sự liên hệ giữa hiện thực cuộc sống và lý thuyết một cách rõ ràng, thuyết phục. Bên cạnh đó bài thu hoạch còn giúp cho người viết thể hiện sự hiểu biết của mình về những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách đúng đắn, đầy đủ, giúp người viết có ý thức tự giác trau dồi kiến thức và chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế đã đề ra. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Nghị quyết 35 cũng như góp phần xây dựng một hệ thống giáo dục toàn diện hơn.

Bài thu hoạch chính trị hè Đà Nẵng
Bài thu hoạch chính trị hè năm 2021

Phần I. TRẢ LỜI CÂU HỎI NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT

Câu hỏi 1: Theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, điều kiện được hoãn thi hành quyết định phạt tiền là gì?

Trả lời: Điều kiện để hoãn thi hành quyết định phạt tiền như sau:

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt là một trong những quy định quan trọng thuộc nội dung về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy định pháp luật về hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt còn có những khó khăn, vướng mắc. Bài viết tập trung phân tích các quy định của pháp luật về hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt, qua đó, tác giả đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này, đồng thời, góp phần đưa các quy định này có tính khả thi hơn trong thực tiễn thi hành.

Read more »

Đăng nhận xét