Search Suggest

Khi nào thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế năm 2022?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thi chọn học sinh giỏi quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm học 2021 - 2022 (Quyết định 3039/QĐ-BGDĐT ngày 1/10/2021 của Bộ GD - ĐT).

Thời gian thi học sinh giỏi quốc gia


Theo đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 tổ chức vào 3 ngày 4, 5, 6/3/2022; chấm thi từ ngày 8 đến 17/3/2022; công bố kết quả từ 17 - 20/3/2022; chấm phúc khảo từ 2 - 5/4/2022.

Như vậy, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học này được tổ chức muộn hơn 2 tháng so với mọi năm.

Thi chọn học sinh đi thi quốc tế


Cũng theo kế hoạch này của Bộ GD - ĐT, Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic tổ chức vào 3 ngày 6 - 8/4/2022; chấm thi từ ngày 9 - 16/4/2022; công bố kết quả từ 16/4/2022.

Các đội tuyển đã được tuyển chọn từ kì thi này sẽ tham dự thi Olympic Vật lý và Tin học Châu Á Thái Bình Dương trong tháng 5/2022; tham dự các kỳ Olympic quốc tế (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin) trong tháng 7/2022.

Theo TPO. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét