Search Suggest

Đơn vị đo góc: radian (rad), độ và công thức liên hệ giữa chúng

Bài này sẽ viết về hai đơn vị đo góc thường dùng trong chương trình phổ thông: độ và radian (ra-đi-an, rad).

Độ và công thức tính độ dài cung tròn

Đơn vị độ (degree) và độ dài của cung tròn (tính theo số đo độ của cung)

Radian là gì?

Định nghĩa 1 radian (rad).

Radian và độ dài của cung tròn

Công thức tính độ dài cung tròn theo số đo radian của cung và bán kính.
Đơn vị radian tỏ ra thuận lời khi tính độ dài cung tròn.

Liên hệ giữa độ và radian

Công thức đổi từ độ sang radian và từ radian sang độ. 1 rad bằng bao nhiêu độ, 1 độ bằng bao nhiêu radian?
Vậy 1 rad xấp xỉ 57°17'45" và 1° gần bằng 0,0175 rad.

Bảng chuyển đổi độ và radian một số góc thường dùng

Bài viết độ và radian trích nguồn từ sách giáo khoa Đại số 10 hiện hành (2021).

Theo SGK Toán 10. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét