Search Suggest

ETS TOEIC 2020 (ETS TOEIC 1000 Vol 2) | B?n d?p d?y d? nh?t + Gi?i chi ti?t

ETS TOEIC 2020

ETS TOEIC 2020 (ETS TOEIC 1000 Vol 2) l� b? s�ch m?i nh?t g?m 10 d? thi du?c ETS bi�n so?n theo Format m?i s? gi�p c�c b?n d? d�ng hon trong vi?c �n t?p v� luy?n thi TOEIC. V?n gi?ng nhu phi�n b?n ETS TOEIC 2019, phi�n b?n nam 2020 v?n bao g?m 2 cu?n RC (Reading) v� LC (Listening).

B?n d?p d?y d? nh?t hi?n nay g?m:

  • ETS TOEIC LC + RC 2020
  • Gi?i chi ti?t + Transcript
  • Audio

1 link duy nh?t: Download 

Password gi?i n�n (n?u c�): sachmoi24h.com

N?u link h?ng vui l�ng b�o admin qua Zalo: 0984.456 582

Đăng nhận xét