Search Suggest

Hoạt động thuyết trình: Tìm hiểu một số truyện ngắn Việt Nam hiện đại (Ngữ văn 11)

 Để tăng cường sự chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoàn cảnh học tập trực tuyến, hỗ trợ học sinh tìm hiểu kiến thức, thầy Duy đã áp dụng mô hình lớp học đảo ngược, trao quyền tự chủ cho HS để thực hiện các đề tài thuyết trình. Các đề tài thuyết trình sẽ được trình bày xen kẽ với các bài dạy của GV, tích hợp với bài “Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến CMT8 năm 1945” để thành một chuỗi kiến thức thống nhất.

Cách thức thực hiện hoạt động thuyết trình như sau:

Bước 1: GV xây dựng kế hoạch thực hiện; tiêu chí đánh giá sản phẩm; nguồn tài liệu tham khảo và phần hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động.
Bước 2: GV phổ biến hoạt động đến HS, cho thời gian thực hiện các sản phẩm thuyết trình theo hướng dẫn.

Bước 3: Tiến hành thuyết trình các đề tài xen kẽ với các bài dạy của GV.

Bước 4: Tổng kết, rút kinh nghiệm về các nội dung thuyết trình, kĩ năng thực hiện sản phẩm thuyết trình.
Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo sản phẩm thuyết trình của các nhóm:

Nhóm 1 – Đề tài: Phân tích cảnh chờ tàu trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ”

https://www..com/watch?v=7hV0dB0QhqY&t=4s

Nhóm 2 – Đề tài: Phân tích nhân vật viên quản ngục trong truyện ngắn “Chữ người tử tù”

https://www..com/watch?v=e-tgYavISpE&t=494s

Nhóm 3 – Đề tài: Phân tích cảnh cho chữ trong truyện ngắn “Chữ người tử tù”

https://www..com/watch?v=v3FokPK7Jjg

Nhóm 4 – Đề tài: Phân tích quá trình thức tỉnh của nhân vật Chí Phèo

https://www..com/watch?v=ZSiqGeV0hco

Nhóm 5 – Đề tài: Phân tích quá trình bị cự tuyệt và cái chết của Chí Phèo

https://www..com/watch?v=7OrRcpq6MGc&t=1s


TRẦN LÊ DUY

Đăng nhận xét