Search Suggest

TOÁN 10 - BT TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU - CHỨA DẤU GTTĐ

Tài liệu bài tập trắc nghiệm về phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối gồm 62 câu hỏi tổng hợp các kiến thức cần nắm, phân dạng bài tập và hướng dẫn giải các dạng toán thuộc chương trình Đại số 10 chương 3. GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét