Trắc nghiệm phương trình mũ và logarit mức độ vận dụng cao có lời giải

Xin giới thiệu chuyên đề Trắc nghiệm vận dụng và vận dụng cao: Phương trình mũ và phương trình logarit của tác giả Hoàng Xuân Nhàn. Tác giả gửi tặng chuyên đề này cho bạn đọc mathvn.com, đặc biệt là học sinh đang học lớp 12.

Mục lục chuyên đề

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

 ....................................................................................................................... 1

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP

........................................................................................................................ 5 
Dạng 1. Phương trình mũ....................................................................................................................... 5 
Bài toán 1: Các phương trình mũ thường gặp ........................................................................ 5
Bài toán 2: Phương trình mũ dạng đặt ẩn phụ........................................................................ 7 
Bài toán 3: Phương trình mũ dạng tích................................................................................... 9 
Bài toán 4: Giải phương trình mũ bằng phương pháp đánh giá............................................ 11 
Bài toán 5: Giải phương trình mũ bằng phương pháp hàm đặc trưng .................................. 13 
Dạng 2. Phương trình lôgarit................................................................................................................. 15 
Bài toán 1: Các phương trình lôgarit thường gặp................................................................... 15 
Bài toán 2: Phương trình lô garit dạng đặt ẩn phụ................................................................. 17 
Bài toán 3: Phương trình lôgarit dạng tích.............................................................................. 19 
Bài toán 4: Giải phương trình lôgarit bằng phương pháp đánh giá ...................................... 21 
Bài toán 5: Giải phương trình lôgarit bằng phương pháp hàm đặc trưng............................. 24 
Dạng 3. Phương trình mũ và lôgarit có chứa tham số......................................................................... 26 
Phương pháp giải toán.............................................................................................................. 26 
Bài toán 1: Phương trình mũ, lôgarit quy về bậc hai có nghiệm đẹp ..................................... 28 
Bài toán 2: Áp dụng định lí Vi-ét cho phương trình mũ, lôgarit quy về bậc hai.................... 30 
Bài toán 3: Tìm điều kiện tham số thông qua miền giá trị hàm số......................................... 32 
Bài toán 4: Tìm điều kiện tham số thông qua bảng biến thiên của hàm số ........................... 34 
Bài toán 5: Tìm điều kiện tham số dựa vào hàm đặc trưng .................................................... 37 
Bài toán 6: Nghiệm đặc biệt của phương trình mũ, lôgarit chứa hàm đối xứng................... 41 
Bài toán 7: Tìm điều kiện tham số của phương trình mũ, lôgarit có chứa hàm ẩn............... 42
Dạng 4. Nghiệm nguyên của phương trình mũ, lôgarit....................................................................... 45
Phương pháp giải toán.............................................................................................................. 45 
Bài toán 1: Nghiệm nguyên của phương trình mũ và lôgarit dạng tích................................. 45 
Bài toán 2: Nghiệm nguyên của phương trình mũ và lôgarit chứa hàm đặc trưng .............. 47 
Bài toán 3: Phương pháp đánh giá và bài toán nghiệm nguyên phương trình ..................... 49 
Bài toán 4: Xét nghiệm nguyên phương trình dựa vào đặc thù tổng, tích… các số nguyên. 52 
Bài toán 5: Bài toán nghiệm nguyên phương trình mũ, lôgarit nhiều ẩn chứa tham số. ..... 53 

C. BÀI TẬP THỰC HÀNH

....................................................................................................................... 55 
BÀI TẬP MỨC ĐỘ I:............................................................................................................................. 55 
Đáp án:...................................................................................................................................... 57 
BÀI TẬP MỨC ĐỘ II:........................................................................................................................... 57 
Đáp án:...................................................................................................................................... 59 
BÀI TẬP MỨC ĐỘ III:.......................................................................................................................... 60 
Đáp án:...................................................................................................................................... 62 
BÀI TẬP MỨC ĐỘ IV:.......................................................................................................................... 63 
Đáp án:...................................................................................................................................... 66

Xem và tải file chuyên đề

File PDF gồm 66 trang nội dung và 1 trang bìa.
[Download ##download##]

Theo Hoàng Xuân Nhàn. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn