Search Suggest

Vận dụng hoạt động "Vòng tròn văn học" để tìm hiểu đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia"

 🌿Vận dụng hoạt động "Vòng tròn văn học" tìm hiểu đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" (Ngữ văn 11)

Hoạt động vòng tròn văn học là một hình thức các bài tập đọc phân vai để HS vận dụng các kĩ năng đọc nhằm kiến tạo nghĩa cho văn bản. Nhờ đó, việc đọc văn bản của HS sẽ chủ động hơn, và thuận lợi cho cho việc đạt được các yêu cầu cần đạt cua bài học.

Với bài "Hạnh phúc của một tang gia", mình cho HS đọc văn bản hai lần.

👉Lần đọc 1 - đọc theo hình thức vòng tròn văn học: các bài tập phân vai sẽ giúp học sinh khám phá những "mảnh ghép" ý nghĩa của văn bản, thông qua việc tạo lập các sản phẩm sáng tạo.

👉Lần đọc 2 - đọc để tìm hiểu nghệ thuật trào phúng trong văn bản (yêu cầu cần đạt của bài dạy): học sinh dựa vào các câu hỏi gợi ý của GV để tìm hiểu (theo nhóm) các nội dung tình huống trào phúng, chân dung trào phúng, mâu thuẫn trào phúng, nghệ thuật trào phúng. Như vậy các "mảnh ghép" ở lần đọc 1 sẽ được sắp xếp thành "bức tranh" hoàn chỉnh ở lần 2.

Vai trò của giáo viên ở cả hai lần là người tổ chức hoạt động, gợi ý, hướng dẫn, trợ giúp, chốt ý và chỉ diễn giảng những điểm quan trọng, nhằm đảm bảo tính chủ động của HS.

🌿Mời thầy cô tham khảo padlet vòng tròn văn học "Hạnh phúc của một tang gia" do các em HS lớp 11 Chuyên Văn (Trường THTH ĐHSP TP HCM) thực hiện: https://padlet.com/leduysuphamvan/hanhphuccuamottanggia_vongtronvanhoc11cv

🌿TRẦN LÊ DUY

p/s: Thầy cô có thể tìm hiểu thêm về hoạt động vòng tròn văn học tại: https://blogchuyenvan.blogspot.com/2021/11/day-ngu-van-theo-chuong-trinh-moi-gioi.html

Đăng nhận xét