Search Suggest

Sách giáo khoa Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo

Chia sẻ đến quý thầy cô SGK Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo gồm 2 file: SGK Ngữ văn 7 tập 1 CTSTSGK Ngữ văn 7 tập 2 CTST do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành và phân phối. Sách giáo khoa Ngữ văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn KHBD Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo.

SGK Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo
Sách giáo khoa Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi, Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phan Thu Vân.

Tải Sách giáo khoa Ngữ Văn tại đây:
SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 7 TẬP 1
SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 7 TẬP 2

Xem trực tiếp SGK Ngữ văn 7 tập 1 CTST:

Xem trực tiếp SGK Ngữ văn 7 tập 2 CTST:
Nguvanthcs.com cảm ơn quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh đã ghé thăm. Rất mong được gặp lại. Xin chân thành cảm ơn!

Đăng nhận xét