Search Suggest

BT TRẮC NGHIỆM CẤP SỐ CỘNG

Tài liệu bài tập trắc nghiệm về cấp số cộng gồm 115 câu hỏi tổng hợp các kiến thức cần nắm, phân dạng bài tập và hướng dẫn giải các dạng toán thuộc chương trình Đại số và giải tích 11 chương 3. GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét