Search Suggest

[PDF] Sổ Tay Tra Cứu Công Thức Toán Lý Hóa THPT

[PDF] Sổ Tay Tra Cứu Công Thức Toán Lý Hóa THPT

[PDF] Sổ Tay Tra Cứu Công Thức Toán Lý Hóa THPT


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Cuốn sách tổng hợp tất cả những công thức của ba môn Toán Lý Hóa giúp các em học sinh dễ dàng ghi nhớ. Những ưu điểm của cuốn sách:
  • Cập nhật theo chương trình hiện hành
  • Dễ dàng tra cứu nhanh kiến thức, công thức khi làm bài
  • Giới thiệu các công thức giải nhanh
  • Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập
  • Các chú ý khi giải bài tập

 


Đăng nhận xét