Search Suggest

[PDF] Ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Anh 12 - Trang Anh - Minh Trang

[PDF] Ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Anh 12 - Trang Anh - Minh Trang

Tác giả: Trang Anh - Minh Trang
FULL KEY NHÉ!
[PDF] Ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Anh 12 - Trang Anh - Minh Trang


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

Mỗi Unit trong cuốn Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh 12 bao gồm:

I. Vocabulary (Từ vựng)
II. Structures (Cấu trúc)
III. Grammar (Ngữ pháp)
IV. Practice exercises (Bài tập thực hành)
Test 1 (Bài tự luận)
Test 2 (Bài trắc nghiệm) 

???? Ngoài ra, cuốn sách còn cả nội dung ôn tập cho các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra cuối học kỳ theo phân phối chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.

???? Với cuốn sách dày gần 500 trang, được biên soạn theo hướng cơ bản và nâng cao với nhiều dạng bài tập thường gặp trong các bài kiểm tra và bài thi hiện nay. Chắc chắn đây sẽ là cuốn tư liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh trong quá trình học tập và ôn luyện. 


Đăng nhận xét