Search Suggest

AUDIO: Chân Lý Đời Đời (Thánh Anphongsô)


CHÂN LÝ ĐỜI ĐỜI

Tác giả: Thánh Anphong
Chuyển dịch & Bản quyền: Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam  
Nội dung tóm tắt: Cuốn sách là tập hợp những bài suy gẫm và cầu nguyện, nhưng với “Chân lý đời đời” thì thánh Anphong sẽ cho chúng ta hiểu thêm về
sự chết và sự sống đời đời.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18
19.
20
21.
22
23.
24
25.
26
27.
28
29.
30
31.
32
33.
34
35.
36
37.
38
39.
40
41.
42
43.
44
45.
46
47.


Mọi công trạng xin tri ân đến các tác giả, nhóm dịch thuật, tủ sách bạn, cùng các cá nhân đã góp vào Tủ Sách Công Giáo các nguồn sách hay và bổ ích.Đăng nhận xét