Search Suggest

BT TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM

Tài liệu bài tập trắc nghiệm về đạo hàm gồm 106 câu hỏi tổng hợp các kiến thức cần nắm, phân dạng bài tập và hướng dẫn giải các dạng toán thuộc chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 5. GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét