Search Suggest

BT TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN

Tài liệu bài tập trắc nghiệm về phương trình tiếp tuyến gồm 88 câu hỏi tổng hợp các kiến thức cần nắm, phân dạng bài tập và hướng dẫn giải các dạng toán thuộc chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 5. GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét