Search Suggest

[PDF] Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh - Mindmap English Grammar

[PDF] Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh - Mindmap English Grammar

[PDF] Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh - Mindmap English Grammar


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


- Bạn cảm thấy khó khăn với việc học những công thức, mẫu câu ngữ pháp Tiếng Anh phức tạp và cách giải thích dài dòng khó hiểu.
- Bạn đã học đi học lại nhiều lần nhưng vẫn không thể ghi nhớ được những kiến thức ngữ pháp đó .
- Bạn băn khoăn về khả năng ghi nhớ của mình trước một lượng kiến thức khổng lồ trong ngôn ngữ mỗi ngày
- Bạn nói và viết Tiếng Anh nhưng rất sợ người nghe, người đọc hiểu nhầm ý vì sai ngữ pháp của câu.

"Mindmap English Grammar" giúp bạn học và ghi nhớ ngữ pháp Tiếng Anh một cách nhanh chóng qua những ví dụ minh họa và sơ đồ tư duy (Mind Map)

Kiến thức siêu đầy đủ, áp dụng dễ dàng. Phù hợp với mọi trình độ, mọi đối tượng từ giáo viên đến học sinh. 


Đăng nhận xét