Search Suggest

Sách giáo khoa Tin học 10 Cánh Diều

Chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGK Hoá 10 Cánh Diều gồm 3 file:
- SGK Tin 10 Cánh Diều (hay còn gọi là SHS Tin học 10 Cánh Diều)
- Chuyên đề Tin học 10 Cánh Diều phần Khoa học máy tính
- Chuyên đề tin học 10 phần Tin học ứng dụng

Do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản. Sách giáo khoa Hoá 10 Cánh Diều sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn KHBD Hoá học 10 Cánh Diều.

SGK Tin 10 Cánh Diều
Sách giáo khoa Tin học 10 Cánh Diều

Read more »

Đăng nhận xét