Search Suggest

Sách giáo khoa GDTC 10 Cánh Diều

Năm học 2022 - 2023 bắt đầu thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10. Để thuận lợi cho việc dạy học, xin chia sẻ đến quý thầy cô, các em học sinh SGK GDTC 10 Cánh Diều (hay SHS GDTC 10 Cánh Diều) gồm 4 file:
1. SGK GDTC 10 (Bóng đá) Cánh Diều
2. SGK GDTC 10 (Bóng rổ) Cánh Diều
3. SGK GDTC 10 (Đá cầu) Cánh Diều
4. SGK GDTC 10 (Cầu lông) Cánh Diều
do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm ấn hành. Sách giáo khoa GDTC 10 Cánh Diều sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn KHBD GDTC 10 Cánh Diều.

SGK GDTC 10 Cánh Diều
Sách giáo khoa GDTC 10 Cánh Diều
Read more »

Đăng nhận xét