Search Suggest

Đáp án chính thức đề Toán vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2022-2023

Đáp án chính thức đề Toán thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2022-2023, do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp ngày 22/6/2022 - ba ngày sau khi thi xong môn Toán.


Xem đề thi


Xem đáp ánTải file PDF

[Download ##download##]
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét