Search Suggest

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn Bình Phước 2022

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 BÌNH PHƯỚC NĂM 2022

THỜI GIAN: 120 PHÚT

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

“Không có kính, rồi xe không có đèn

Không có mui xe, thùng xe có xước.

Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước

Chỉ cần trong xe có một trái tim”

(Ngữ Văn 9, tập 1, NXB Giáo dục 2017)

Câu 1. Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? (1,0 điểm)

Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên. (1,0 điểm)

Câu 3. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong đoạn thơ trên. (1,0 điểm)

Đáp án đề thi Ngữ văn vào 10 Bình Phước 2022
Đáp án môn Ngữ văn thi vào lớp 10 Bình Phước 2022

Read more »

Đăng nhận xét