Search Suggest

SGV KNTT lớp 7 bản Word: Bài 1 Bầu trời tuổi thơ

I 1. BU TRỜI TUỔI THƠ (13 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 9 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 1 tiết)

I. YÊU CẨU CẨN ĐẠT

- Nêu được ấn tượng chung về VB và những trải nghiệm giúp bản thân hiểu thêm VB.

- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đế tài, câu chuyện, nhân vật và tính cách nhân vật trong truyện.

- Hiểu được tác dụng của việc dùng cụm từ để mở rộng thành phần chính và mở rộng trạng ngữ trong câu.

- Biết tóm tắt một VB theo những yêu cẩu khác nhau về độ dài.

- Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống, tóm tắt được các ý chính do người khác trình bày.

- Biết yêu quý tuổi thơ và trân trọng giá trị của cuộc sống.

SGV bản word bài 1 Bầu trời tuổi thơ

II. CHUẨN BỊ

Read more »

Đăng nhận xét