Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Thử thách: Trải nghiệm đọc thơ (Dạy chuyên đề tìm hiểu về thể loại thơ)Các kiến thức lí luận văn học tuy trừu tượng nhưng đều xuất phát từ những hiện tượng văn học trong thực tế học sinh đã trải nghiệm. Vì vậy, cách tiếp cận kiến thức lí luận văn học theo hướng quy nạp, đi từ các hiện tượng cụ thể đến khái quát thành các đơn vị kiến thức lí thuyết trừu tượng sẽ là một cách tiếp cận hấp dẫn, dễ hiểu, trực quan sinh động với các bạn học sinh.

Hoạt động "Thử thách trải nghiệm đọc thơ" tổ chức cho HS chuẩn bị theo hình thức cá nhân, cặp đôi hoặc nhóm nhỏ để giới thiệu một bài thơ theo yêu cầu của thử thách.

Thực chất, mỗi yêu cầu của thử thách tương ứng với việc HS làm một bài tập nhỏ để tìm hiểu một đặc điểm của thơ.

HS sẽ thuyết trình và nhận xét phần thuyết trình của các bạn theo bảng kiểm kĩ năng trình bày được giáo viên chuẩn bị.

Để tăng thêm phần hứng thú cho hoạt động, giáo viên tổ chức buổi thuyết trình thành một cuộc thi nhỏ, bài thuyết trình được cả lớp bình chọn "được yêu thích nhất" sẽ được nhận phần quà nho nhỏ của ban tổ chức ❤

🌿Thông tin hoạt động:

Tên: Thử thách Trải nghiệm đọc thơ.

Bài học: Tìm hiểu thể loại thơ.

GVHD: Thầy Trần Lê Duy

Thực hiện: Lớp Luyện thi Học sinh giỏi, Trung tâm Duy Thanh (Năm học 2022 - 2023)

#doimoiphuongphap_blogchuyenvan
#phuongphapdayvan_blogchuyenvan

Đăng nhận xét