Search Suggest

Đề thi Olympic Toán quốc tế IMO 2022

Ban tổ chức Kì thi Olympic Toán học quốc tế 2022 đã công bố đề thi chính thức của IMO 2022, vào 15/7 - trước khi bế mạc 1 ngày.

Đề thi IMO 2022 bản tiếng Việt

Gồm 2 ngày thi. Thời gian làm bài mỗi ngày là 4 giờ 30 phút (270 phút).
Ngày thi thứ nhất (11/7/2022)

Ngày thi thứ hai (12/7/2022)

IMO 2022 Problems - English

Day 1

Day 2

File PDF bản tiếng Việt


[Download ##download##]

Theo IMO-OFFICIAL. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét