Search Suggest

Khung phân phối chương trình Toán 10 bộ sách Cánh Diều

Khung phân phối chương trình Toán 10 bộ sách giáo khoa Cánh Diều, áp dụng từ năm học 2022-2023. Nhóm tác giả bộ sách đưa ra thời lượng dạy học cho từng chương, bài học. Dựa vào đó, các trường có thể điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch giáo dục của từng trường.


PPCT SGK Toán 10 Cánh Diều

Tổng cộng SGK Toán 10 là 99 tiết, còn 6 tiết được bố trí vào các tiết kiểm tra (đủ tổng 105 tiết/35 tuần).

PPCT Chuyên Đề Toán 10 Cánh Diều
Tổng cộng chuyên đề Toán 10 là 35 tiết.

Theo SGK Cánh Diều. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét