Search Suggest

SGV Ngữ văn 7 KNTT bản word: Bài 2 Khúc nhạc tâm hồn

BÀI 2. KHÚC NHẠC TÂM HN (12 tiết)

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết; Viết: 4 tiết; Nói và nghe: 1 tiết)

I. YÊU CẦU CN ĐẠT

Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ bốn chữ và năm chữ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.

Nhận biết được biện pháp tu từ nói giảm nói tránh và hiểu được tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ này.

Bước đầu biết làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ; viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.

Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống; biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.

Biết trân trọng, vun đắp tình yêu con người, thiên nhiên, quê hương, đất nước.

SGV bản word Khúc nhạc tâm hồn

II. CHUẨN BỊ

1. Tri thức ngữ văn cho GV

Read more »

Đăng nhận xét