Search Suggest

So sánh số điểm 10 các môn thi tốt nghiệp năm 2022 và 2021

So sánh số điểm 10 các môn thi tốt nghiệp năm 2022 và năm 2021. Gồm các môn: Sinh, Ngoại ngữ, GDCD, Toán, Địa lý, Hoá học,Ngữ Văn, Lịch sử, Vật lý.
Bảng số lượng điểm 10 các môn thi tốt nghiệp của 2 năm: 2021 và 2022

Tổng cộng, số điểm 10 của 9 môn thi tốt nghiệp giảm mạnh so với năm ngoái (ít hơn khoảng 19.000 điểm 10, tức mất khoảng 77%). 

Trong đó môn Sinh có số điểm 10 giảm mạnh nhất: từ 582 xuống 5 (chỉ bằng 0,86% so với năm ngoái), tức ít hơn 577 thí sinh (giảm 99,14%).

Các môn giảm mạnh tiếp theo: Ngoại ngữ (-90%), GDCD (-85%).

Ở chiều ngược lại, môn Vật lý có số điểm 10 tăng vọt: từ 14 lên 154 (gấp 11 lần năm ngoái), tăng thêm 140 thí sinh (1000%). Môn Lịch sử cũng có đột biến mạnh.


Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét