Search Suggest

Xuất hiện thủ khoa 30 điểm khối A năm 2022

Xuất hiện thủ khoa tuyệt đối 30 điểm khối A năm 2022. Đó là thí sinh có số báo danh 01068510 thuộc Cụm thi: 01 - Sở GD&ĐT Hà Nội, với điểm thi cụ thể từng môn như sau:

Toán 10.00
Ngữ văn 5.50
Ngoại ngữ 8.00
Vật lý 10.00
Hóa học 10.00
Sinh học 6.75
Với tổ hợp A00 (khối A) gồm 3 môn Toán, Lý, Hoá, thí sinh này đạt 30 điểm tuyệt đối.

Xem thêm: Chi tiết về chàng thủ khoa tuyệt đối 2022

Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét