Search Suggest

Xuất hiện thủ khoa 30 điểm khối A năm 2022

Xuất hiện thủ khoa tuyệt đối 30 điểm khối A năm 2022. Đó là thí sinh có số báo danh 01068510 thuộc

Cụm thi: 01 - Sở GD&ĐT Hà Nội, với điểm thi cụ thể từng môn như sau:

Toán 10.00


Ngữ văn 5.50


Ngoại ngữ 8.00


Vật lý 10.00


Hóa học 10.00


Sinh học 6.75


Với tổ hợp A00 (khối A) gồm 3 môn Toán, Lý, Hoá, thí sinh này đạt 30 điểm tuyệt đối.
Xem thêm: Chi tiết về chàng thủ khoa tuyệt đối 2022Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét