Search Suggest

Chứng minh công thức nhị thức Niu-tơn bằng phương pháp quy nạp

Chứng minh công thức nhị thức Niu-tơn (Newton) bằng phương pháp quy nạp toán học, trích từ SGK Toán 10 mới (chuyên đề học tập Toán 10).

Chứng minh công thức nhị thức Newton

Khai triển nhị thức Newton (a+b)^n với n là số nguyên dương bất kì và chứng minh bằng phương pháp quy nạp.

Ví dụ áp dụng có lời giải

Một số ví dụ về áp dụng công thức nhị thức Newton ở Toán lớp 10 mới.

Theo SGK Toán 10 mới. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét