Search Suggest

Danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS Toán học năm 2022

Ngày 22/8/2022, HĐGSNN đã công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022. Theo đó, ở Hội đồng Giáo sư ngành Toán học có 17 ứng viên.

Danh sách ứng viên ở Hội đồng Giáo sư ngành Toán học

Trong đó, ngành Toán học có 2 ứng viên Giáo sư và 15 ứng viên Phó giáo sư.
Tổng số lượng ứng viên có giảm so với những năm gần đây.
Theo HĐGSNN. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét