Search Suggest

[PDF] Sổ Tay Toán Lớp 9 - Tổng Hợp Kiến Thức Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

[PDF] Sổ Tay Toán Lớp 9 - Tổng Hợp Kiến Thức Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

[PDF] Sổ Tay Toán Lớp 9 - Tổng Hợp Kiến Thức Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Các chuyên đề:

- Căn bậc 2

- Căn bậc 3

- Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

- Hàm số bậc nhất

- Phương trình bậc hai một ẩn

- Hệ thức lượng trong tam giác vuông

- Góc với đường tròn

- Đường tròn

- Hình trụ

- Hình nón

- Hình cầu 


Đăng nhận xét