Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Chứng minh hàm số sin tuần hoàn với chu kì 2π

Bài này sẽ đăng cách chứng minh hàm số y=sinx tuần hoàn với chu kì 2π.

Định nghĩa hàm số tuần hoàn


Chứng minh hàm sin tuần hoàn


Với cách làm tương tự, ta cũng chứng minh được hàm số cô-sin (y=cosx) tuần hoàn với chu kỳ 2π.
Xem thêm: Chứng minh hàm số y=tanx tuần hoàn với chu kì π
Theo SGK Toán 11. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét