Search Suggest

Ma trận và đặc tả đề kiểm tra giữa kì 2 môn Khoa học tự nhiên 7

Nguvanthcs.com gửi đến quý thầy cô Ma trận và đặc tả đề kiểm tra giữa kì 2 môn Khoa học tự nhiên lớp 7. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tham khảo tốt cho quý thầy cô. Đây là sản phẩm được Blog Ngữ văn sưu tầm và chưa được thẩm định nên nếu có sai sót mong thầy cô thông cảm.


MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN, LỚP 7

1. Khung ma trận và đặc tả đề kiểm tra học kì II môn Khoa học tự nhiên, lớp 7

a) Khung ma trận

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì II khi kết thúc chương trình KHTN 7(HK2 bắt đầu từ bài 18 đến bài 28)

- Thời gian làm bài: 60 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).

- Cấu trúc:

- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

- Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm, (gồm 10 câu hỏi: nhận biết: 6 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,5 điểm;

- Phần tự luận: 5,0 điểm ( Nhận biết : 2,0 điểm; Thông hiểu: 2 điểm; Vận dụng: 1,0 điểm).

Read more »

Đăng nhận xét