Search Suggest

[PDF] Siêu Tốc 30 Ngày Ngữ Pháp Trọng Điểm Đề Thi TOEIC

[PDF] Siêu Tốc 30 Ngày Ngữ Pháp Trọng Điểm Đề Thi TOEIC

[PDF] Siêu Tốc 30 Ngày Ngữ Pháp Trọng Điểm Đề Thi TOEIC


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

DAY 1
CÁC THÌ ĐƠN (SIMPLE TENSES)
Chủ điểm ngữ pháp đầu tiên mà cô mong muốn được giới thiệu đến với các bạn chính là các
thì trong tiếng Anh (Tenses). Đây được coi là vũ khí cực kỳ căn bản nhưng cũng cực kỳ quan
trọng trên con đường chinh phục TOEIC của chúng mình đấy!
Để dễ dàng “thu nạp” được chủ điểm ngữ pháp này, cô sẽ chia các Thì theo 3 nhóm cơ bản
như sau:
Các thì đơn (Present Tenses)
Các thì tiếp diễn (Continuous Tenses)
Các thì hoàn thành (Perfect Tenses)
Và để cụ thể hơn, cô lại chia mỗi nhóm đó ra làm 3 khoảng thời gian gồm
Quá khứ - Past (những việc đã xảy ra)
Hiện tại - Present (những việc đang xảy ra)
Tương lai - Future (những việc sẽ xảy ra).
Ngày đầu tiên trong chuỗi ngày học về Thì, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về Nhóm các
thì đơn (Simple tenses) trước nhé.


Đăng nhận xét