Search Suggest

[PDF] Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Trang Anh Minh Trang

[PDF] Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Trang Anh Minh Trang

 

[PDF] Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Trang Anh Minh Trang

Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Cuốn sách Tiếng Anh cho người bắt đầu, có 30 bài, trong đó mỗi bài lại được chia thành các phần: nghe - nói - đọc - viết và Ngữ pháp. Điểm đặc biệt của cuốn sách này là tập trung khai thác ý nghĩa và cách dùng  của ngữ pháp tiếng anh, rồi từ chính việc nắm được ngữ pháp tiếng anh sẽ giúp người học vận dụng để nói đúng trong giao tiếp. 

Các tình huồng giao tiếp được xây dựng dựa trên các cách dùng của các hiện tượng ngữ pháp và từ các chủ đề giao tiếp sẽ phát triển vốn từ vựng theo chủ đề. Khi đã có vốn từ vựng và ngữ pháp thì người học sẽ được đi vào èn luyện các kĩ năng nghe nói đọc viết. 

Tất cả những điều đó được tích hợp trong từng đơn vijbaif học (unit) của cuốn sách. Bên cạnh một hệ thống bài học được xây dựng logic, khoa học và dễ hiểu, cuốn sách còn có lời giải chi tiết cho từng câu bài tập và có file nghe được thu âm bởi chính giáo viên bản xứ. Cuốn sách nhằm giúp khắc phục nhược điểm trong thói quen học ngoại ngữ của người học. đó là sợ sai, dùng sai ngữ pháp và cũng chính vì nỗi sợ đó mà cản trở sự tự tin trong việc sử dụng ngôn ngữ. Cuốn sách bắt đầu đi từ ngữ pháp, nhưng từ ngữ pháp hướng tới việc phát triển đầy đủ các kĩ năng ngôn ngữ cho người học và giúp người học tự tin sử dụng tiếng anh trong công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày.


Đăng nhận xét