Search Suggest

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Toán lớp 10 bộ sách Chân trời sáng tạo. Tác giả Trần Đức Huyên (chủ biên SGK Toán 10 CTST).


Bìa sách
Mục lục sáchMột số hình ảnh


Trích dẫn


Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học/hoạt động


a) Phương pháp hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung


Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu


– Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, môn Toán góp phần cùng các môn

học và hoạt động giáo dục khác giúp HS rèn luyện tính trung thực, tình yêu lao động, tinh

thần trách nhiệm, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập; bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú học

tập, thói quen đọc sách và ý thức tìm tòi, khám phá khoa học.

Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung


– Môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học thông qua

việc rèn luyện cho người học biết cách lựa chọn mục tiêu, lập được kế hoạch học tập, hình

thành cách tự học, rút kinh nghiệm và điều chỉnh để có thể vận dụng vào các tình huống

khác trong quá trình học các khái niệm, kiến thức và kĩ năng toán học cũng như khi thực

hành, luyện tập hoặc tự lực giải toán, giải quyết các vấn đề có ý nghĩa toán học.


– Môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác thông

qua việc nghe hiểu, đọc hiểu, ghi chép, diễn tả được các thông tin toán học cần thiết

trong văn bản toán học; sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ

thông thường để trao đổi, trình bày được các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự

tương tác với người khác, đồng thời thể hiện sự tự tin, tôn trọng người đối thoại khi mô tả,

giải thích các nội dung, ý tưởng toán học.


– Môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

thông qua việc giúp HS nhận biết được tình huống có vấn đề; chia sẻ sự am hiểu vấn đề

với người khác; biết đề xuất, lựa chọn được cách thức, quy trình giải quyết vấn đề và biết

trình bày giải pháp cho vấn đề; biết đánh giá giải pháp đã thực hiện và khái quát hoá cho

vấn đề tương tự.


b) Phương pháp dạy học môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực tính

toán, năng lực ngôn ngữ và các năng lực đặc thù khác


– Môn Toán với ưu thế nổi trội, có nhiều cơ hội để phát triển năng lực tính toán thể

hiện ở chỗ vừa cung cấp kiến thức toán học, rèn luyện kĩ năng tính toán, ước lượng, vừa

giúp hình thành và phát triển các thành tố của năng lực toán học (năng lực tư duy và lập

luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng

lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán).


– Môn Toán góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ thông qua rèn luyện kĩ năng đọc

hiểu, diễn giải, phân tích, đánh giá tình huống có ý nghĩa toán học, thông qua việc sử

dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để trình bày, diễn

tả các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học.


– Môn Toán góp phần phát triển năng lực tin học thông qua việc sử dụng các phương

tiện, công cụ công nghệ thông tin và truyền thông như công cụ hỗ trợ trong học tập và

tự học; tạo dựng môi trường học tập trải nghiệm.


– Môn Toán góp phần phát triển năng lực thẩm mĩ thông qua việc giúp HS làm quen

với lịch sử toán học, với tiểu sử của các nhà toán học và thông qua việc nhận biết vẻ đẹp

của toán học trong thế giới tự nhiên.


File PDF đầy đủ

[Download ##download##]
Theo NXB Giáo dục. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét