Search Suggest

Bài toán thực tế ứng dụng tổ hợp, chỉnh hợp SGK lớp 10 mới

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm thực tế ứng dụng tổ hợp chỉnh hợp hoán vị (bài học thuộc chương trình lớp 10 mới). Tổng hợp và biên soạn bởi tác giả Giang Sơn.

Tài liệu dùng được cho cả 3 bộ sách giáo khoa lớp 10 THPT chương trình mới: Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống. Các câu hỏi đều có đáp án (phương án bôi màu đỏ).


Xem tài liệu và tải file

[Download ##download##]
Theo Giang Sơn (FB). Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét