Search Suggest

Tứ phân vị, độ trải giữa, giá trị bất thường trong thống kê là gì?

Bài viết này sẽ nêu một số khái niệm thống kê trong chương trình toán lớp 10 mới. Gồm: tứ phân vị là gì? độ trải giữa (khoảng tứ phân vị) là gì? giá trị bất thường trong thống kê?


Tứ phân vị là gì


Tứ phân vị trong thống kê (SGK Toán lớp 10 mới), cách tìm tứ phân vị.

Tứ phân vị của một mẫu số liệu gồm 3 giá trị. Ba giá trị này chia mẫu số liệu đó (đã sắp xếp theo thứ tự không giảm) thành bốn phần bằng nhau.


Ví dụ về tứ phân vị


Cách tìm tứ phân vị với một ví dụ có lời giải.
Khoảng tứ phân vị là gìKhoảng tứ phân vị hay độ trải giữa trong thống kê là gì? Cách tìm khoảng tứ phân vị.
Giá trị bất thường là gì


Giá trị bất thường (còn gọi là giá trị ngoại lệ) trong thống kê là gì? Ví dụ về giá trị bất thường.
Theo SGK Toán 10 Mới. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét