Search Suggest

ĐỀ THI MINH HOẠ ĐÁNH GIÁ TƯ DUY LĨNH VỰC TƯ DUY MÔN TOÁN ĐHBKHN 2023

Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa công bố BỘ CÂU HỎI MINH HỌA

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY LĨNH VỰC TƯ DUY MÔN TOÁN cho kì thi đánh giá năng lực tư duy năm 2023 (tuyển sinh đại học).Với định hướng đánh giá tư duy của học sinh, đem lại sự thành công cho người học ở bậc đại học, trong bài thi đánh giá tư duy, 3 năng lực tư duy đã được xác định gồm: Tư duy Toán học; Tư duy Đọc hiểu; Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề.


Nội dung đánh giá tư duy toán học


Trong đó, phần đánh giá tư duy toán học: nội dung gồm kiến thức về các lĩnh vực số học, đại số, hàm số, hình học, thống kê và xác xuất.Cấu trúc câu hỏi có ý nghĩa cả về vấn đề và ngữ cảnh, đại diện cho các mối quan hệ toán học; truy cập các kiến thức toán học bằng trí nhớ; kết hợp với thông tin đã cho; mô hình hóa, tính toán và thao tác toán học; diễn giải; áp dụng các kỹ năng lập luận, đưa ra quyết định dựa trên toán học và thuật toán/tựa thuật toán phù hợp.Phần đánh giá tư duy toán học nhấn mạnh tới tư duy định lượng và áp dụng phần tính toán hoặc ghi nhớ các công thức phức tạp. Các câu hỏi hàm chứa các vấn đề từ dễ đến khó với độ tin cậy để đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh theo yêu cầu.Trích dẫn câu hỏi minh họa tư duy toán học
Câu 1 (M1): Bạn Hải lấy một cặp số tự nhiên phân biệt rồi tính số dư khi chia tổng lập

phương của hai số cho tổng các chữ số của số lớn trong hai số đó. Nếu làm theo đúng quy

tắc của bạn Hải với cặp số (31; 175) ta thu được kết quả bằng?


Câu 5 (M2): Một người dùng khi đăng nhập vào một trang web sẽ được cấp một mã kiểm

tra là một dãy số gồm 5 chữ số. Giả sử mỗi chữ số trong mã được hệ thống tạo mã chọn

ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0 tới 9, xác suất để một mã kiểm tra tạo ra có ít nhất hai chữ

số 0 là?


File câu hỏi minh họa tư duy toán học

[Download ##download##]
Bonus: 02 năng lực tư duy còn lại


- Tư duy đọc hiểu: Tải file 2

- Tư duy khoa học: Tải file 3
Theo ĐHBK Hà Nội. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét