Search Suggest

Đề thi thử toán năm 2023 của trường chuyên Thái Bình lần 2

Đề thi thử toán năm 2023 của trường chuyên Thái Bình, khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 cho kì thi tốt nghiệp thpt 2023. Đề thi 50 câu, chỉ gồm các kiến thức thuộc học kì 1 Toán 12 và Toán 11.


Xem đề thi

Đề thi thử môn toán của trường chuyên, dành cho lớp 12 chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp thpt 2023Đề thi thử tốt nghiệp thpt năm 2023 của trường chuyên Thái Bình

Theo Chuyên Thái Bình. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét