Search Suggest

Đề minh họa môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ GD&ĐT

Đề minh họa môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công bố ngày 1/3/2023.


Đề thi (ảnh)File PDF đề thi

[Download ##download##]Xem lời giải chi tiết


Bấm xem lời giải đề này: Xem Lời Giải Chi Tiết

Theo Bộ Giáo dục. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét