Search Suggest

Đề thi thử toán thpt 2023 có đáp án và lời giải chi tiết từng câu

Đề thi thử môn toán tốt nghiệp thpt 2023 có đáp án và lời giải chi tiết từng câu. Đề lần này là của trường chuyên KHTN Hà Nội nhằm kiểm tra kiến thức học sinh lớp 12 năm học 2022-2023.

Đề thi đã cập nhật kiến thức ở chương trình học kì 2: nguyên hàm tích phân, số phức, hình học không gian với hệ toạ độ Oxyz. Đề thi xem ở cuối trang này.

Bảng đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

 

Từ câu 1 đến câu 20 (nhận biết - thông hiểu)

Từ câu 21 đến câu 44 (thông hiểu - vận dụng)Từ câu 45 đến câu 50 (vận dụng cao)

FIle đề, đáp án, lời giải chi tiết

[Download ##download##]
Theo Chuyên KHTN HN. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét