Search Suggest

Đề thi thử môn toán 2023 theo cấu trúc đề minh họa của Bộ

Đề thi thử môn toán 2023 theo cấu trúc đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi của Sở GD&ĐT Bình Phước, tổ chức thi thử lần 1 cho học sinh toàn tỉnh vào nửa đầu tháng 4 năm 2023.


Xem đề thiTải đề thi thử môn toán 2023 theo cấu trúc đề minh họa của Bộ Giáo dục
Xem file PDF

[Download ##download##]
Theo Sở GD Bình Phước. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét