Search Suggest

ÁNH TRĂNG
ÁNH TRĂNG

[INFOGRAPHIC] Ý NGHĨA HÌNH ẢNH ÁNH TRĂNG

“Trăng lãng du và con người lãng quên đã gặp nhau trong một phút tình cờ. Con người không còn trốn chạy vầng trăng, trốn chạy bản thân mình được nữa”…