Search Suggest

ôn tập văn học dân gian
ôn tập văn học dân gian

GAMESHOW ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA (ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN)

THÔNG TIN BÀI DẠY Giáo viên thiết kế: Cô Hồ Thị Kiều Trinh Học sinh tham gia: Lớp 10.3 trường THTH ĐHSP TP.HCM (năm học 2017 – 2018) Mô tả bài dạy: S…