Search Suggest

Điển tích
Điển tích

Điển tích Pecxephôn (hay mùa xuân)

Biết bao nhà thơ đã ca ngợi Mùa Xuân, biết bao hoạ sĩ đã vẽ cảnh "Xuân tươi", "Xuân hồng", Mùa Xuân với cảnh "Non sông như v…

Điển tích Ngựa thành Tơ-roa

Chiến tranh giữa quân Hy Lạp và quân TơRoa kéo dài đã mười năm, quân Hy Lạp bao vây thành Tơroa bấy nhiêu năm trời mà không sao chiếm được. Ở cả hai …

Điển tích Sợi chỉ đỏ

Trong thần thoại Hy Lạp. Khi Minos muốn làm vua xứ Crete, ông đã cầu xin thần biển Poseidon. Một con bò trắng tuyệt đẹp đã từ biển đi lên và Minos …

Điển tích Quả táo bất hòa

Thiên đình Ôlanhpơ nhộn nhịp khác thường. Tất cả các thần, nữ và nam, lớn và nhỏ, kéo nhau về, trên những cỗ xe ngựa bay, hoặc lướt trên làn gió nhẹ,…