Search Suggest

Đoạn văn
Đoạn văn

Đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập

Ai cũng biết rằng tình cảm bạn bè – thứ tình cảm thật trong sáng và cao cả đối với mỗi người không thể nào thiếu được. Tình bạn đồng hành với chúng …

Đoạn văn bàn luận lòng khoan dung

- Giới thiệu vấn đề: Vẻ đẹp nhân cách của con người là tổng hòa của nhiều phẩm chất. Một trong số đó chính là lòng khoan dung. - Giải thích (Khoan …