Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Đoạn văn
Đoạn văn

Đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập

Ai cũng biết rằng tình cảm bạn bè – thứ tình cảm thật trong sáng và cao cả đối với mỗi người không thể nào thiếu được. Tình bạn đồng hành với chúng …

Đoạn văn bàn luận lòng khoan dung

- Giới thiệu vấn đề: Vẻ đẹp nhân cách của con người là tổng hòa của nhiều phẩm chất. Một trong số đó chính là lòng khoan dung. - Giải thích (Khoan …