Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

đường đối trung
đường đối trung

Một bổ đề hai đường tiếp xúc và ứng dụng

Ta có bổ đề sau: Cho tam giác ABC, trên BC lấy hai điểm D, E sao cho AD, AE đẳng giac trong góc A khi và chỉ khi (ADE) tiếp xúc (ABC). Bổ đề được chứ…