Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

đề thi ELMO
đề thi ELMO

Từ một bổ đề cho đến bài thi ELMO 2016

Ta có bổ đề sau: Bổ đề . $\triangle ABC$, $M$, $N$ thuộc $BC$ thì $(AMN)$ tiếp xúc $(ABC)$ khi và chỉ khi $AM$, $AN$ đẳng giác với góc $A$. Chứng min…

Đề thi ELMO

18th ELMO Ngày 1 (18/06/2016) Bài 1.  Cookie Monster gọi một số nguyên dương $n$ là crunchy nếu tồn tại $2n$ số thực $x_{1}, x_{2}, \cdots x_{2n}$ (t…