Search Suggest

điểm sáng văn chương
điểm sáng văn chương

[Bài viết] Cảm nhận về chi tiết bát cháo hành

Nhà văn Nga Pautovski nói: “Chi tiết làm nên hạt bụi vàng của tác phẩm”. Chi tiết trong tác phẩm chỉ như một hạt bụi, chỉ là một yếu tố n…

Bài viết | Cảm nhận về nhân vật Từ Hải (Truyện Kiều, Nguyễn Du)

Bà tôi kể rằng: trong cuộc đời lắm vất vả, đắng cay và nhiều chìm nổi ngày xưa, những người đồng thời với bà thường dùng “Truyện Kiều” để bói thân …

Bài viết | Số phận và vẻ đẹp người phụ nữ trong Bánh trôi nước, Chuyện người con gái Nam Xương, Truyện Kiều

Đề bài: Từ nội dung ý nghĩa bài thơ “Bánh trôi nước” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, em hãy liên hệ đến nhân vật Vũ Nương (Trong “Chuyện người con gái Nam…